Audio

AUX pieslēgvieta | ārējām ierīcēm, piemēram, MP3 atskaņotājam

Cena (uzstādīta)

12 €

AUX pieslēgvieta | iPod 4, iPhone (nav piemērota iPhone 5)

Cena (uzstādīta)

30 €

Attēlā redzamā modeļa specifikācija dažādās valstīs var atšķirties. Krāsa atsevišķiem interjera un virsbūves elementi var atšķirties dažādos ekrānos.