Brīvroku ierīces uzstādīšana

  1. Spiediet Audio control pogu, kas atrodas uz automašīnas priekšējā paneļa, līdz uz displeja būs iespēja izvēlēties BT-setup iestatījumus.
  2. Izvēlieties Pair Device, pagriežot Audio Setup pogu pa labi. Apstipriniet izvēli, nospiežot Audio Control pogu.
  3. Ievadiet Jūsu izvēlēto četru ciparu kodu, izmantojot ciparu pogas priekšējā panelī.
  4. Pārliecinieties, ka Jūsu tālrunim ir ieslēgta Bluetooth darbība. Nokia tālruņos varat izveidot savienojumu, izvēloties ”Jauns ierīču pāris”. Papildinformāciju par Bluetooth darbību atradīsiet sava tālruņa lietošanas instrukcijā.
  5. Jūsu tālrunis pajautās četru ciparu kodu. Šis ir tas pats kods, ko ievadījāt automašīnas panelī.
  6. Ja ierīču pāra izveidošana ir izdevusies, tas tiek parādīts gan uz tālruņa, gan automašīnas displeja.