PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA


Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīts, kā Inchcape Motors Finland Oy (turpmāk tekstā “mēs” vai “Inchcape”) apstrādā personas datus, kādus personas datus ievāc, kā tie tiek izmantoti un kam tie tiek atklāti, kā arī tas, kā datu subjekts var kontrolēt savu datu apstrādi. Paziņojumā par privātumu arī izklāstīti, kādi ir Inchcape pienākumi apstrādājot personas datus.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visiem Inchcape produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti veikalos, izstāžu zālēs, mājaslapās, kā arī tiešsaistē un mārketinga pasākumos (turpmāk tekstā “Produkti” un “Pakalpojumi”). Šis paziņojums par privātumu skar visus, kuru personas dati tiek apstrādāti (turpmāk “datu subjekti” vai “jūs”) saistībā ar minētajiem Produktiem un Pakalpojumiem. Šis paziņojums par privātumu arī skar to personu datu apstrādi, kuri pārstāv uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, un citus mūsu partnerus.

Mēs augstu vērtējam datu subjektu privātuma aizsardzību, un esam apņēmušies apstrādāt personas datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktus privātuma jomā, piemēram, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (turpmāk tekstā “GDPR”).

GDPR noteikts, ka personas dati ir informācija, ar kuru personu var tieši vai netieši identificēt. Personas dati ir, piemēram: vārds, uzvārds, atrašanās vietas dati, e-pasta adrese un dzimšanas datums.

Mūsu mājaslapā var būt iekļautas arī saites uz mājaslapām un pakalpojumiem, ko pārvalda organizācijas, kas nav mūsu kontrolē. Ievērojiet, ka šis paziņojums par privātumu neattiecas uz tādām citām mājaslapām, tāpēc mēs aicinām jūs iepazīties arī ar to paziņojumiem par privātumu. Mēs nenesam atbildību par citu mājaslapu un pakalpojumu paziņojumiem par privātumu un praksi saistībā ar privātumu (pat ja piekļūstat šīm mājaslapām, izmantojot mūsu norādītās saites), un mēs šīs saites norādām tikai informatīvos nolūkos jūsu ērtībai.

 

2. DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA


2.1. Pārzinis:

Inchcape Motors Finland Oy
Reģistrācijas Nr.: 0900989-6
Adrese: Ansatie 6a B, 01740 Vantaa Finland

Inchcape Motors Finland Oy pieder Inchcape PLC, kas ir globāls vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums, kurš darbojas premium un luksusa automašīnu tirgū.

Inchcape PLC galvenā mītne atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē, un tas ir kotēts Londonas Fondu biržā.

 

 

3. DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS


Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir vajadzīgi tikai tā mērķa sasniegšanai, kuram tie tikuši ievākti vai iegūti, turklāt mēs datus apstrādājam saskaņā ar tiesību aktiem galvenokārt vienam no šiem nolūkiem:


• klientu pakalpojumi un saziņa, tostarp, tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācijas pakalpojuma sniegšana;

• produktu un pakalpojumu plānošana un attīstība;

• klientu apmierinātības aptaujas;

• mārketinga pasākumi, piemēram, tirgus izpēte, reklāmas, tirgus analīze un statistikas datu vākšana;

• mājaslapas pielāgošana jūsu ērtībām un vēlmēm;

• izplatīšanas stratēģijas plānošana;

• aptauju rīkošana par Produktiem vai Pakalpojumiem;

• atsaukšana un servisa kampaņas;

• administrācija;

• ar garantijām un produktu drošumatbildību saistīto pienākumu izpilde;

• tiesību aktu ievērošana (piemēram, grāmatvedības noteikumi vai citi specifiski noteikumi) un mūsu ziņošanas pienākums, piemēram, ar nodokļiem saistītie ziņojumi un pārskati;

• krāpšanas novēršana.


Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpildīšana vai līguma sagatavošana, kā arī Inchcape likumīgās intereses.

Apstrādājot personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un/vai lai ievērotu tiesību aktus un/vai ar mūsu garantiju un produkta drošumatbildību saistītos pienākumus, un/vai mūsu ziņošanas pienākumu, datu apstrādes pamatā ir mūsu juridiskais pienākums.

Likumīgās intereses ietver Produktu un Pakalpojumu, kā arī tādu darbību administrāciju un izstrādi, kas ir nepieciešamas, lai rīkotu pētījumus par mūsu Produktiem un Pakalpojumiem.

Ja personas dati nepieciešami elektroniskā tiešā mārketinga vajadzībām (piemēram, lai ar jums sazinātos e-pastā), tie tiks izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu (izvēles iespējas), kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Jums ir arī tiesības iebilst šāda veida mārketinga pasākumiem, un to var izdarīt arī iepriekš (atteikuma iespējas).

Mēs neplānojam ievākt sensitīvus personas datus, tomēr datu subjekti tos var iesniegt brīvprātīgi; šādā gadījumā to apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu. Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurai esat piekritis, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un šādā gadījumā jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti. Norādījumi ir sniegti turpinājumā (Datu subjektu tiesības ). Mēs šādu lūgumu ievērosim, ja vien datu apstrādes pamatā nav citi likumīgi iemesli.

 

4. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN INFORMĀCIJAS AVOTI


Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir svarīgi un nepieciešami šajā paziņojumā par privātumu izklāstītajiem nolūkiem.

Mēs ievācam šādas kategorijas datus:

PERSONAS DATU KATEGORIJAS un DATU PIEMĒRI
1. Kontaktinformācija. datu piemēri: Vārds, uzvārds, kontaktinformācija,dzimšanas datums un lietotā valoda.
2. Informācija par identitāti. Datu piemērs: Valsts identifikācijas numurs.
3. Klienta kontaktinformācija un finanšu informācija. datu piemēri: Rēķina Nr., parāda apmērs, garantijas dati, informācija par tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācijas maksājumu (apmērs, statuss, maksājuma līdzekļa dati).
4. Informācija par transportlīdzekli un citu attiecīgu produktu vai pakalpojumu. Datu piemēri: Transportlīdzekļa identifikācijas numurs un reģistrācijas numurs, informācija par tiešsaistes transportlīdzekļa rezervāciju (informācija par rezervēto transportlīdzekli, tā konfigurāciju, rezervācijas statuss).
5. Ar klientu attiecībām saistīti dati. Datu piemēri: Klienta veids (privāts / uzņēmums), klienta darba devējs (līzinga nolūkiem), atsauksmes, sūdzības un cita komunikācija ar klientu.
6. Mārketinga dati. Datu piemēri: Kontaktinformācija un ar mārketingu saistītās vēlmes, notikumi, konkursi un aptaujas, ar mārketingu saistītās piekrišanas un aizliegumi.
7. Elektroniskās identifikācijas dati un dati par ierīcēm. Datu piemēri : Sīkdatņu dati, meklēšanas dati,operētājsistēma, serveris un domēns, tīmekļa pārlūkošanas dati, vispārīgi atrašanās vietas dati (kas noteikti pēc IP adreses vai mobilās ierīces atrašanās vietas)
8. Brīvprātīgi sniegtie dati. Datu piemērsi : Citi personas dati, ko sniedzis datu subjekts(piemēram, vēlmes).

 

Mēs ievācam informāciju no šādiem informācijas avotiem:


• informācija, ko sniedzat, piemēram, sazinoties ar mums, apmeklējot mūs, izmantojot mūsu Produktus un Pakalpojumus (ieskaitot mājaslapas un sociālos medijus) un piedaloties mūsu mārketinga aktivitātēs

• informācijas automātiska ievākšana, kad izmantojat mūsu Produktus un Pakalpojumus, piemēram, lietojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, tostarp, tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācijas pakalpojumu, un apmeklējot mūsu mājaslapas

• no mazumtirgotājiem saņemtā informācija, piemēram, ziņas par klienta līgumu, un no citām trešām personām saņemtas tādas ziņas kā vietējie transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojumi un citu publisku un privātu reģistru izmantošana, kā arī citu trešu personu sniegtā informācija par saviem pakalpojumiem (piemēram, atbalsts mājaslapas uzturēšanā).

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

Vadītāja saglabātie dati

Visus transportlīdzeklī vadītāja saglabātos datus, proti, tālruņa kontaktus, brauciena vai iecienītākos galamērķus parasti vadītājs pats var izdzēst.

 

Transportlīdzeklī saglabāto datu apstrāde

Jūsu transportlīdzeklī ir uzstādīti elektroniskie vadības bloki. Tie, piemēram, apstrādā datus, ko saņem no transportlīdzekļa sensoriem, ģenerē tos paši vai arī apmainās ar tiem savā starpā. Daži vadības bloki ir nepieciešami, lai jūsu transportlīdzeklis droši funkcionētu, citi atbalsta jūsu transportlīdzekļa vadību (vadītāja palīgsistēmas); ir arī tādi vadības bloki, kas uzlabo komforta līmeni vai veic infoizklaides funkcijas.
Tālāk sniegsim vispārīgu informāciju par transportlīdzeklī saglabāto datu apstrādi. Tiks sniegta papildu informācija par to, kādi īpašie dati jūsu transportlīdzeklī tiek vākti, saglabāti un nodoti trešām personām; kādam nolūkam tos var atrast sadaļā Datu aizsardzība, kas notiek tiešā saistībā ar norādēm par atbilstošajām funkcionālajām īpatnībām attiecīgajās lietošanas instrukcijās. Šāda informācija ir pieejama arī tiešsaistē, un atkarībā no jūsu transportlīdzekļa aprīkojuma arī digitālā formā transportlīdzeklī.

 

Personīga atsauce

Katram transportlīdzeklim ir unikālais transportlīdzekļa identifikācijas numurs. Šo numuru var izsekot pašreizējais un iepriekšējais transportlīdzekļa īpašnieks. Ir arī citi transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja savākto datu izsekošanas veidi, piemēram, izmantojot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.
Dati, ko ģenerējuši vai apstrādājuši vadības bloki, var būt personas dati vai noteiktos apstākļos tie var kļūt par personas datiem. Pamatojoties uz transportlīdzekļa datiem, var izdarīt noteiktus secinājumus, piemēram, par jūsu braukšanas stilu, jūsu atrašanās vietu, braukšanas maršrutu vai transportlīdzekļa lietošanas paradumiem.

 

Jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību

Saskaņā ar spēkā esošo datu aizsardzības likumu jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz uzņēmumiem, kas apstrādā jūsu personas datus. Saskaņā ar šo likumu jums ir tiesības no ražotāja un trešām personām saņemt visaptverošu bezmaksas informāciju (piem., par sniegtajiem transportlīdzekļa labošanas/apkopes pakalpojumiem, par tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem jūsu transportlīdzeklī), ciktāl viņi ir saglabājuši jūsu personas datus. Jūs varat pieprasīt informāciju par to, kādi personas dati un kādam nolūkam ir saglabāti, kā arī, vai šie dati ir iegūti no jums. Jūsu tiesības uz informāciju ietver arī datu nosūtīšanu citām personām.
Ja nepieciešams, transportlīdzeklī saglabātos datus par maksu var nolasīt, piesaistot ekspertus, piemēram, servisa darbiniekus.

 

Juridiskās prasības attiecībā uz datu izpaušanu

Ciktāl pastāv tiesiskais regulējums, dažos gadījumos ražotājam ir pienākums nepieciešamajā apjomā atklāt ražotāja savāktos datus valsts iestādēm (piem., kriminālnozieguma izmeklēšanas gadījumā).
Piemērojamo tiesību aktu ietvaros atsevišķos gadījumos valsts iestādes pašas ir tiesīgas nolasīt datus no transportlīdzekļa. Piemēram, avārijas gadījumā informāciju var nolasīt no drošības spilvena vadības bloka, kas var palīdzēt noskaidrot situāciju.

 

Ražotāju pienākums ir iegūt un nosūtīt Eiropas Komisijai transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) un reālās pasaules datus par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti, sākot ar 01.01.2021. un vēlāk. Datu vākšanu ražotājs “Mazda Motor Corporation” veic netieši ar sava pilnvarotā dīlera vai pilnvarotā autoservisa starpniecību ikreiz, kad transportlīdzeklis tiek nogādāts autoservisā, lai veiktu remontu vai citu iejaukšanos. Dati ir jānolasa no automobiļa diagnostikas sistēmas (OBD) porta un jānosūta uz atmiņas karti (MC).

 

Reālās pasaules dati ir šādi:

• Vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem ar uzlādi ārpus transportlīdzekļa:
o Kopējais degvielas patēriņš (visā lietošanas laikā)
o Kopējais nobraukums (visā lietošanas laikā)

• Hibrīda elektriskajiem automobiļiem ar uzlādi ārpus transportlīdzekļa:
o Kopējais degvielas patēriņš (visā lietošanas laikā)
o Kopējais nobraukums (visā lietošanas laikā)
o Visa uzlādes darbības laikā patērētā degviela (visā lietošanas laikā)
o Kopējais degvielas patēriņš vadītāja izvēlētā uzlādes palielināšanas darbībā (visā lietošanas laikā)
o Kopējais nobraukums uzlādes iztukšošanas darbībā ar izslēgtu dzinēju (visā lietošanas laikā)
o Kopējais nobraukums uzlādes iztukšošanas darbībā ar ieslēgtu dzinēju (visā lietošanas laikā)
o Kopējais nobraukums vadītāja izvēlētā uzlādes palielināšanas darbībā (visā lietošanas laikā)
o Kopējā tīkla enerģija akumulatorā (visā lietošanas laikā)

 

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu, saistībā ar Komisijas Īstenošanas regulas 2021/292 9. pantu saskaņā ar attiecīgo versiju.


Kā transportlīdzekļa īpašniekam jums ir iespēja jebkurā brīdī atteikties no šo datu vākšanas, lai tos nosūtītu Eiropas Komisijai. Par jūsu atteikumu lūdzu informējiet mūs nosūtot e-pasta ziņojumu uz info@mazda.fi. Lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un VIN, lai mēs varētu pareizi apstrādāt jūsu atteikumu.

 

Datu pārvaldīšana transportlīdzeklī

Vadības bloki apstrādā datus, lai darbinātu transportlīdzekli.
Tas ietver, piemēram:
• informāciju par transportlīdzekļa statusu (piem., ātrumu, kustības palēninājumu, sānu paātrinājumu, riteņu apgriezienu skaitu, aizvērtas drošības jostas indikatoru);
• apkārtējos apstākļus (piem., temperatūru, lietus sensoru, distances sensoru).
Parasti šie dati ir nepastāvīgi, netiek glabāti ārpus darbības laika un tiek apstrādāti tikai transportlīdzeklī.
Vadības bloki bieži satur datu atmiņu. Tā tiek izmantota, lai dokumentētu informāciju par transportlīdzekļa stāvokli, komponentu spriedzi, apkopes prasībām, kā arī tehniskajiem notikumiem un defektiem gan īslaicīgi, gan pastāvīgi.
Tālāk minētais tiek glabāts tehniskajā aprīkojumā:
• sistēmas komponentu darbības stāvokļi (piem., uzpildes līmeņi, riepu spiediens, akumulatora stāvoklis);
• svarīgu sistēmas komponentu nepareiza darbība un defekti (piem., gaismas, bremzes);
• sistēmu reakcijas īpašās braukšanas situācijās (piem., drošības spilvenu atvēršanās, stabilitātes vadības sistēmas aktivizācija);
• informācija par transportlīdzekļa avārijām;
• elektriskajiem transportlīdzekļiem informācija par augstsprieguma akumulatora uzlādi un paredzamo nobraucamo attālumu.

 

Īpašos gadījumos (piem., kad transportlīdzekļa darbībā tiek atklāti defekti) varētu būt nepieciešams saglabāt datus, kas varētu tikt nozaudēti.
Ja jūs izmantojat servisa pakalpojumus (piem., transportlīdzekļa remontu vai apkopi), tad, ja nepieciešams, saglabātos darbības datus var nolasīt un izmantot kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Datu nolasīšanu no transportlīdzekļa var veikt automobiļa apkopes tīkla (piem., autoservisa, ražotāja) darbinieki vai arī trešās personas (piem., pakalpojumu sniedzēji avārijas situācijās). Tas pats attiecas uz garantijas gadījumiem un kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.
Datu nolasīšanu no transportlīdzekļa parasti veic, izmantojot legāli iegūtu OBD savienojumu (“borta diagnostiku”). Darbības datu nolasīšanas atskaites par transportlīdzekļa vai tā individuālo komponentu tehnisko stāvokli palīdz diagnosticēt transportlīdzekļa defektus, noteikt tā atbilstību garantijas prasībām un uzlabot kvalitāti.

Šie dati, īpaši iepriekšminētie reālās pasaules dati, kā arī informācija par atsevišķu komponentu noslodzi, tehniskiem incidentiem, darbības kļūdām, kā arī cita veida defektiem, tiks nosūtīti ražotājam kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru ikreiz, kad transportlīdzeklis tiek nogādāts izplatītāja pilnvarotā autoservisā vai pie ražotāja pilnvarota remontētāja produkta kvalitātes uzlabošanas nolūkā.
Turklāt ražotājs ir atbildīgs par produktu. Ražotājs arī izmanto no transportlīdzekļa iegūtos darbības datus, lai šo atbildību varētu īstenot, piemēram, lai izņemtu produktu no apgrozības. Šos datus var arī izmantot, lai pārbaudītu klienta garantijas prasības. Datu apstrāde notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai aizsargātu leģitīmās intereses un īstenotu iepriekšminētos mērķus, bet gadījumā, kad produkts tiek izņemts no apgrozības, šo datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Atmiņā saglabātos transportlīdzekļa bojājumus servisa kompānija var atiestatīt remonta vai apkopes laikā vai pēc jūsu pieprasījuma.

 

Komforta un infoizklaides funkcijas

Jūs transportlīdzeklī varat saglabāt individuālos un komforta iestatījumus, kurus jebkurā laikā varat nomainīt vai atiestatīt.
Atkarībā no aprīkojuma tas ietver, piemēram:
• sēdekļa un stūres pozīcijas noregulēšanu;
• šasijas un klimata kontroles iestatījumus;
• personalizēšanu, piemēram, salona apgaismojuma iestatījumus.
Izvēlētā aprīkojuma ietvaros transportlīdzekļa infoizklaides funkcijās jūs varat ievadīt savus datus. Atkarībā no aprīkojuma tas ietver:
• multimediju datus, proti, mūziku, filmas vai fotogrāfijas atskaņošanai integrētā multivides sistēmā;
• adrešu grāmatu lietošanai saistībā ar integrēto brīvroku sistēmu vai integrēto navigācijas sistēmu;
• ievadītos navigācijas galamērķus;
• datus par interneta pakalpojumu lietojumu.

Komforta un infoizklaides funkciju datus var saglabāt vai nu lokāli transportlīdzeklī, vai arī ierīcē, ko esat savienojis ar transportlīdzekli (piem., viedtālrunī, USB zibatmiņā vai MP3 atskaņotājā). Ja datus esat ievadījis pats, jūs jebkurā laikā pats tos varat izdzēst.
Šie dati no jūsu transportlīdzekļa tiek nosūtīti tikai pēc jūsu lūguma, it īpaši, kad tiek izmantoti tiešsaistes pakalpojumi saskaņā ar jūsu izvēlētajiem iestatījumiem.


Viedtālruņa integrēšana, piem., mobilā lietotne Android Auto vai Apple CarPlay

Ja jūsu transportlīdzeklis ir attiecīgi aprīkots, jūs savu viedtālruni vai kādu citu mobilo ierīci varat savienot ar transportlīdzekli, lai to kontrolētu, izmantojot ierīcē integrētās kontroles iespējas. Viedtālruņa attēlu un skaņu var izvadīt caur multimediju sistēmu. Tajā pašā laikā noteikta informācija tiek nosūtīta uz jūsu viedtālruni. Atkarībā no integrācijas veida tas ietver, piemēram, pozīcijas datus, dienas/nakts režīmu un citu vispārīgu informāciju par transportlīdzekli. Lūdzam skatīt transportlīdzekļa/infoizklaides lietošanas instrukciju.


Integrācija dod iespēju lietot viedtālrunī izvēlētās lietotnes, piemēram, navigāciju vai mūzikas atskaņošanu. Starp viedtālruni un transportlīdzekli nav tālākas mijiedarbības, proti, nav aktīvas piekļuves transportlīdzekļa datiem. Tālāko datu apstrādes veidu nosaka attiecīgās lietotnes pakalpojumu sniedzējs. Tas, vai un kuru iestatījumu jūs varat koriģēt, ir atkarīgs no attiecīgās lietotnes un jūsu viedtālruņa operētājsistēmas.

 

Tiešsaistes pakalpojumi

Ja jūsu transportlīdzeklim ir radiotīkla savienojums, tas nodrošina datu apmaiņu starp jūsu transportlīdzekli un citām sistēmām. Radiotīkla savienojumu iespējo vai nu transportlīdzekļa raidītājs un uztvērējs, vai arī tas tiek nodrošināts, izmantojot jūsu ieviesto mobilo termināli (piem., viedtālruni). Tiešsaistes funkcijas var lietot, izmantojot šo radiotīkla savienojumu. Tas ietver tiešsaistes pakalpojumus un lietotnes, ko jums nodrošina ražotājs vai citi pakalpojumu sniedzēji.

 

Ražotāja pakalpojumi

Ja izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus, attiecīgās funkcijas ir aprakstītas Mazda lietošanas instrukcijā un/vai katras konkrētās valsts Mazda tīmekļa vietnē, kur var iepazīties arī ar datu aizsardzības informāciju. Personas datus var izmantot, lai sniegtu tiešsaistes pakalpojumus; tad datu apmaiņa notiek, izmantojot aizsargātus savienojumus, piem., īpaši šim mērķim izveidotu IT sistēmu. Jebkāda veida personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana, kas neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu, tiek īstenota tikai uz likumīgas atļaujas pamata, piem., pamatojoties uz likumā noteikto avārijas zvanu sistēmu, kā arī pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu.
Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šos pakalpojumus un funkcijas (dažas no tām ir maksas funkcijas), un dažos gadījumos varat aktivizēt vai deaktivizēt arī visu transportlīdzekļa radiotīkla savienojumu. Tas neietver tādas likumā noteiktās funkcijas un pakalpojumus kā avārijas zvanu sistēma.

 

Trešo personu pakalpojumi

Ja izmantojat citu tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) pakalpojumus, arī uz tiem attiecas atbildība par datu aizsardzību. Iepazīstieties ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja izstrādātajiem noteikumiem. Šajā gadījumā ražotājs nevar ietekmēt datu apmaiņu.
Tādējādi jums pašiem ir jāiepazīstas ar konkrētā pakalpojumu sniedzēja personas datu vākšanas veidu, apjomu un izmantošanas mērķi tā darbības ietvaros.

 

Datu apstrāde transportlīdzekļos ar savienojamības pakalpojumiem

Visi mūsu savienotie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar Telemātikas vadības bloku (TCU), kas tiek aktivizēts pirms transportlīdzekļa piegādes vai tās laikā, un ražotājam ļauj vākt, nosūtīt un analizēt telemātikas datus attiecībā uz transportlīdzekļa veiktspēju, lietojumu, darbību un stāvokli, kā arī pārraudzīt mūsu produktus un pakalpojumus, tādējādi nodrošinot transportlīdzekļa un tā IT drošību.

Ikvienas sankcionētas problēmas izmeklēšanas gadījumā problēmas analīzei nepieciešamos datus attālināti var redzēt Mazda servisa tīkla (piem., autoservisa) darbinieki, Mazda tehniķi vai trešās personas (piem., avārijas dienesti). (VDAR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunkts: uz līguma vai leģitīmu interešu pamata).

TCU jebkurā brīdī var izslēgt, līdz ar to pārtraucot datu vākšanu par transportlīdzekli. To var izdarīt, izmantojot “Interrupt Mode” jeb “Iejaukšanās režīmu”, kas tiek piedāvāts Mazda Connect sistēmā.

Lai iepazītos ar detalizētiem privātuma paziņojumiem par savienotajiem transportlīdzekļiem, tostarp saistībā ar savienojamības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saistībā ar lietotni MyMazda, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.

Mūsu privātuma politika un informācija par datu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13., 14. un 21. pantu laika gaitā var tikt mainīta. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā tīmekļa vietnē, un/vai mēs ar jums sazināsimies rakstiski, lai jūs informētu par jebkurām izmaiņām. Vecākas versijas varat apskatīt arhīvā.

 

5. PERSONAS DATU GLABĀŠANA


Mēs saglabāsim jūsu personas datus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kas attiecas uz attiecīgajiem datu apstrādes pamatiem: leģitīmām interesēm, mārketinga atļaujām vai līgumattiecībām. Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos apstrādājam jūsu personas datus, vai lai ievērotu tiesību normas.

Lai uzzinātu, cik ilgi mēs glabājam noteiktus personas datus, pirms tie tiek dzēsti no mūsu sistēmām un datubāzēm, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@mazda.fi.

 

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI


Jūsu personas dati ir pieejami uzņēmumiem, kas ir iekļauti Inchcape PLC.

Mēs apmainīsimies ar personas datiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu (piemēram, lai sniegtu, uzturētu, attīstītu un nodrošinātu Produktus un Pakalpojumus) un nodrošinātu mārketinga un reklāmas atbalsta pakalpojumus, kā arī optimizētus mājaslapu pakalpojumus. Piemēram, tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācijas pakalpojuma nodrošināšanas nolūkos mēs nododam Jūsu ar rezervāciju saistīto personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija saistībā rezervēto transportlīdzekli) konkrētajam transportlīdzekļa izplatītājam. 

Apmaiņa ar personas datiem notiek ar uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, un tādām trešām personām kā mazumtirgotāji. Mēs apmaināmies ar personas datiem ar tādiem datu apstrādātājiem kā Palvelu Plus Oy, Sendgrid, Umbraco, Microsoft, Salesforce un Bisnode Finland Oy.

Mums var būt arī pienākums atklāt jūsu personas datus vai dalīties ar tiem, lai ievērotu savus likumīgos pienākumus vai izpildītu iestāžu paustos pieprasījumus.

Turklāt mēs apmaināmies ar personas datiem ar Inchcape PLC pārstāvēto automobiļu zīmolu ražotājiem, piemēram, Mazda Motor Europe.

 

CITA PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA

Mēs varam apmainīties ar personas datiem arī saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, mūsu aktīvu pārdošanu, visa uzņēmuma vai tā daļas finansēšanu vai iegādi un saistībā ar citiem līdzīgiem nolīgumiem.

Personas dati tiek atklāti arī trešām personām, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti vai kompetento iestāžu rīkojums, un lai izmeklētu Produktu un Pakalpojumu iespējamu lietošanu, kas veido pārkāpumu, kā arī lai garantētu produktu un pakalpojumu drošību.

 

NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ


Ja personas dati tiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs nodrošinām datu privātuma pietiekamu līmeni atbilstoši obligātajiem privātuma tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Komisijas parauga klauzulām un/vai “Privātuma vairogam”.

Ārpus ES/EEZ personas datus drīkst apstrādāt: Mazda Motor Europe.

 

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA


Mēs apņemamies ievērot piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu drošības noteikumus un veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Personas dati tiek aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem un organizatoriskiem paņēmieniem. Mēs uzglabājam datus slēgtā vidē ar ierobežotām fiziskās piekļuves tiesībām un drošā IT vidē. IT vidi aizsargā ugunsmūri un citas atbilstošas drošības tehnikas, turklāt tiek veikta arī progresīvā pārraudzība. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji īstenotu atbilstošu pasākumus, kas uztur personas datu drošību.

Mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā personas datus, ir pienākums personas datus saglabāt strikti konfidenciālus. Piekļuve personas datiem tiek atļauta tikai tiem darbiniekiem, kam šī informācija ir nepieciešama darba uzdevumu izpildei. Darbiniekiem un datu apstrādātājiem ir personīgās ID kartes un paroles.

 

8. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS


Jums ir piemērojamajos tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktās tiesības.

TIESĪBAS PIEKĻŪT UN PĀRBAUDĪT

Jums ir tiesības zināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus un piekļūt tiem, kā arī lūgt mums sniegt jums šos datus rakstveidā vai elektroniski.

 

TIESĪBAS LABOT UN DZĒST

Jums ir tiesības nodrošināt nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošanu. Jums ir arī tiesības lūgt mums izņemt datus.

Mēs arī pēc savas iniciatīvas, izņemam, labojam un papildinām nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus datus, kad tādus konstatējam.

 

TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU UN IEBILST APSTRĀDEI UN IEROBEŽOT TO

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības nosūtīt savus datus citam pārzinim.

Jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Mēs ierobežosim jūsu personas datu apstrādi arī tad, ja nevarēsim labot vai izņemt nepareizos datus vai ja attiecībā uz lūgumu dzēst jūsu datus būs kādas neskaidrības.

Jums ir tiesības iebilst savu datu apstrādei noteiktu iemeslu dēļ. Jums ir tiesības aizliegt datu apstrādi vai nosūtīšanu tiešā mārketinga nolūkos.

 

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Atsaukšana neietekmē tādas ar piekrišanu atļautas datu apstrādes likumību, kura notiek pirms atsaukšanas. Lai jebkurā laikā atsauktu savu piekrišanu, sazinieties ar mums, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Jūs varat iebilst jebkādiem tiešā mārketinga pasākumiem un atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektronisko tiešo mārketingu, izpildot norādes, kas saņemtas saistībā ar mārketinga paziņojumiem (piemēram, izmantot iespēju atteikt abonēšanu e-pastā vai SMS).

 

KĀ IZMANTOT TIESĪBAS

Jūs varat nosūtīt jautājumu, izmantojot info@mazda.fi e-pastu.

Jūs varat arī nosūtīt jautājumu e-pastā vai pa pastu, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju. Lai nosūtītu jautājumu, jums ir jāapliecina sava identitāte, lai mēs nodrošinātu, ka jūsu personas dati netiek atklāti citiem. Lai pārliecinātos par jūsu identitāti, mēs varam pieprasīt papildu informāciju.

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas saistībā ar jūsu pieprasījumu (ieskaitot identitātes apliecināšanu) mēs uzsāksim jūsu pieprasījuma izpildi. Mēs pieliksim visas pūles, lai jūsu pieprasījumu izpildītu viena (1) mēneša laikā.

Mēs varam noraidīt lūgumus, kas ir nepamatoti atkārtoti, pārmērīgi vai klaji nepamatoti.

 

9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI


Ja jūs uzskatāt, ka tas, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, neatbilst GDPR, jums ir tiesības sūdzēties vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Vairāk informācijas un uzraudzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet šeit.

 

10. IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU


Laika gaitā, kad nepieciešams, mēs varam grozīt šo paziņojumu par privātumu. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu mājaslapā turpat, kur šis paziņojums par privātumu. Ja mums būs jāmaina datu apstrādes nolūks, mēs lūgsim atsevišķu jūsu piekrišanu.

Šis paziņojums par privātumu ir publicēts 19.06.2023.

 

 

SĪKDATŅU POLITIKA INCHCAPE MOTORS FINLAND OY

KAS IR SĪKDATNE?


Sīkdatne ir neliels fails, ko vietne saglabā jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nav programma —tā nesatur nekādas kaitīgās programmas vai vīrusus.


KĀ/KĀPĒC TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO SĪKDATNES?


Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne varētu pienācīgi darboties. Sīkdatnes mums palīdz gūt pārskatu par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, kas mums ļauj to pastāvīgi optimizēt un pielāgot atbilstīgi jūsu vajadzībām un interesēm. Pirmkārt, sīkdatnes atceras, piemēram, kādas preces jūs esat pievienojuši preču grozam, kad iepriekš apmeklējāt attiecīgo vietni, vai arī kādu valodu jūs izvēlējāties vietnei, un kādu valūtu vēlaties izmantot norēķiniem tajā. Mēs izmantojam sīkdatnes arī, lai mērķētu reklāmas jums citās vietnēs. Vispārīgi runājot, mēs sīkdatnes izmantojam kā daļu no saviem pakalpojumiem, lai nodrošinātu saturu, kas būtu pēc iespējas jums atbilstošāks.


CIK ILGI TIEK GLABĀTAS SĪKDATNES?


Tas, cik ilgi sīkdatnes tiks glabātas jūsu ierīcē, var atšķirties. Sīkdatnes derīguma termiņš tiek rēķināts no jūsu pēdējā vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkdatnes derīguma termiņš ir beidzies, tā tiek automātiski dzēsta. Jūs varat aplūkot pilnu sīkdatņu sarakstu tālāk tekstā.


JŪS VARAT ATTEIKTIES PIEŅEMT SĪKDATNES VAI ARĪ TĀS DZĒST.


Jums vienmēr ir iespēja atteikties pieņemt sīkdatnes, ko var paveikt attiecīgajā datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Tas, kur šie iestatījumi ir atrodami, ir atkarīgs no tā, kādu pārlūkprogrammu jūs izmantojat. Ja jūs maināt iestatījumus, tad ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas funkcijas un pakalpojumus mūsu vietnē, jo tie balstās uz to, ka tīmekļa vietne spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles tajā.

Jūs varat izvēlēties nesaņemt sīkdatnes Google Analytics pakalpojumā šajā vietnē .
Jūs varat izvēlēties nepieņemt sīkdatnes no dažiem reklāmdevēju tīkliem, kuri dalās ar informāciju dažādos tīklos, šajā vietnē.


SĪKDATŅU DZĒŠANA


Jūs varat dzēst sīkdatnes, kuras esat iepriekš pieņēmuši. Ja jūs izmantojat datoru, kurā ir uzstādīta salīdzinoši jauna tīmekļa pārlūkprogrammas versija, jūs varat dzēst sīkdatnes, nospiežot šādu taustiņu kombināciju: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja šī taustiņu kombinācija nedarbojas un/vai jūs izmantojat datoru ar Apple operētājsistēmu, tad jums ir jāzina, kādu tīmekļa pārlūkprogrammu izmantojat un pēc tam jānoklikšķina uz attiecīgās saites:


• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Flash cookies
• Apple
• Android
• Windows 7
Ielāgojiet! Ja jūs izmantojat vairākas tīmekļa pārlūkprogrammas, tad jums ir jāizdzēš sīkdatnes katrā no tām.